PORTEFØLJE

På denne siden kan du se noe av det jeg gjorde under studiene i form av innholdsproduksjon. For mer portefølje kan du se kundecasene jeg har fra mitt enkeltpersonsforetak Hjertvik Media.

Video for Privatundervisningen: Studietips

Kort film laget for Privatundervisningen sin Instagram profil. Hensikten med filmen er å gi yngre elever på barne-, ungdoms- og videregående skole tips som studenter ved høyere utdanning har erfart gjennom tidligere erfaringer fra skoleløpet.

Kort film laget for Privatundervisningen sin Instagram profil. Barn og unge har i dag ofte vanskeligheter med å legge seg gode rutiner i en hektisk hverdag. Elever ved Høyskolen Kristiania gir i denne filmen tips til hva som fungerer best for de i skolehverdagen.

Video for Privatundervisningen: Hverdagstips

Video for Privatundervisningen: Kreativitet

Video laget for Privatundervisningen sin Facebook og Instagram profil. Det er ofte ikke nok rom for å utfolde kreativiteten sin nok i en hektisk skolehverdag med mye tung teori. Hensikten med videoen er å vise elever at selv med hverdagslige ting kan man utfolde seg kreativt.