kreativitet bilde
Daniel Theodor H. Henriksen

Daniel Theodor H. Henriksen

6 myter om kreativt arbeid i team

Man tenker kanskje det å sende av gårde en hel gjeng fra firmaet ditt på kreativt seminar på et «flotters» høyfjellshotell er en super ide. De mest kreative og skarpe hodene får samles i en ny atmosfære med frisk fjelluft. Men er det egentlig sånn at det å gå sammen i grupper gjør oss mest kreative? Kommer de beste og mest innovative ideene fra en stor gjeng samlet på Trysil?

Dette innlegget skal i ingen grad gå inn å ta drepen på gruppearbeid. Den skal derimot gå inn å avskrive en del myter, basert på empiri, om det å jobbe i team. Det å jobbe i team er en meget effektiv måte å komme opp med nye ideer. Dessverre jobber mange etter mytene om gruppearbeid som spankulerer rundt i samfunnet, slik at den kreative prosessen ikke blir optimalt utnyttet.

6 myter

#1 Team er mer kreative enn individer

Det er ingen forskning som backer opp at man er mer kreativ som en gruppe. På den andre siden finnes det forskning som tilsier at man er mye mer kreativ alene. Det vises at man kommer på opp til 50% flere ideer alene, enn om man skulle jobbet i team. Forskningen viser også at kvaliteten på ideene gjennom individuell kreativitet er generelt høyere.

Dette betyr ikke at det er lite kreativt å jobbe i team. Å jobbe i team er supert for å vurdere alternativer til det den enkelte har kommet opp med av ideer. En regel kan være å først være kreativt individuelt, for deretter å jobbe i team for å utvikle ideer.

#2 Skal man fremme kreativt teamwork, må man fjerne regler, normer og retningslinjer

Her igjen er det ingen forskning som viser dette. Det å ha et par enkle retningslinjer vil gjøre at kreativiteten øker i den kreative gruppa. Gir man fritt mandat i gruppa, kan det bli en tendens at det blir laget uskrevne regler. Dette kan føre til å sette begrensninger på gruppa, da ingen vil bryte de uskrevne reglene.

I kreativt gruppearbeid er det gjerne typisk å følge Osborne rules. Når antall regler øker, øker også ikke repeterte ideer i gruppa.

#3 Kreative team bør jakte på kvalitet, snarere enn kvantitet

Vi har mange vært der at vi sitter å prøve å få fram gode ideer. Man lar hjernen jobbe i høygir for å komme på ting som er revolusjonerende. Det som viser seg er at man heller bør fokusere på kvantitet. Isteden for at teamet sitter i et helt tyst rom, fordi ingen klarer å komme opp med noe ekstraordinært, bør man heller oppfordre å å komme med masse ideer. Studier viser at fokus på kvantitet, vil resultere i ideer med kvalitet.

#4 Team som brainstormer må jobbe tett sammen og fjerne barrierer

Når man skal øke kreativiteten i en gruppe vil endringer føre til at idegenereringen også øker. Ja, kanskje komfortnivået går ned, men det er jo ikke det vi er ute etter. Det man er ute etter å øke «outputen» av kreative ideer.

#5 Man må brainstorme som gruppe for å få kreativiteten i gang, før man jobber alene

Det blir ofte framstilt i bilder av workshops folk som sitter sammen i gruppe. Det virker som om det å jobbe sammen er fasit på hvordan komme opp med kreative ideer. Studier som er gjort viser derimot at man blir mye mer kreativ dersom man får tenke alene, for deretter å jobbe i gruppe. Begynner man i gruppe vil altså kreativiteten og potensielle gode ideer være lavere.

#6 Folk som er sosiale er mer kreative enn de som er introverte

I media er ofte de som er utadvendte og ekstroverte fremhevet som de kreative sjelene i samfunnet. Men igjen er det ingen studier som viser dette. Det er kultur som er tilrettelagt for ekstroverte i den kreative prosessen. Gruppearbeid skjer ofte i sosiale settinger og grupper. Med andre ord drømmescenarioet til den ekstroverte. Det er derfor viktig å tilrettelegge for de introverte. Selvom de er stille og ikke liker å skille seg ut, betyr ikke dette at de ikke er kreative.

Fortsett å bruke grupper

Som nevnt i innledningen, så er gruppearbeid et godt verktøy til å være kreative. Men det er viktig jobbe med gruppearbeid på riktig måte, for å få maksimal effekt.

Det har blitt lagt fram i dette innlegget at man jobber best kreativt individuelt. Grupper er derimot en viktig ressurs når man skal vurdere den individuelle kreativiteten. Det viser seg at grupper er bedre på å analysere ideene de individuelle har kommer opp med. Med andre ord har gruppen også en sterk rolle i det kreative arbeidet.


Kilder:

  • Thompson, L. (2003). Creative Conspiracy: The New Rules of Breakthrough Collaboration. Boston: Harvard Business Review Press.