sky background
Daniel Theodor H. Henriksen

Daniel Theodor H. Henriksen

8 forkortelser kort forklart

I kjølevannet av starten på studiet mitt digital markedsføring, erfarte jeg fort havet av forkortelser der ute. I ettertid har jeg også erfart at mange bruker disse forkortelsene flittig. Så for min egen del, og kanskje andre studenter, har jeg bestemt meg for å lage en liten liste over de ordene jeg har sett gå igjen flest ganger. Kanskje dette er selvforklarende for noen, men mest sannsynlig ikke for alle studenter.

CPA (Cost Per Action)

Dette er en prismodell for markedsføring på nett der den som annonserer kan velge en spesifikk pris dersom en handling blir utført. For eksempel kan denne handlingen være dersom et kjøp blir utført eller et skjema blir utfylt.

CPC (Cost Per Click)

Å betale per klikk er noe vi typisk finner igjen ved bruk av AdWords (søkeordannonsering). Du kan se for deg når du trykker på en av annonsene som er merket med «ad» øverst i søkeresultatet på Google. Når disse blir trykket på, koster dette firmaet du besøker et visst antall kroner. Andre steder man finner igjen dette er for eksempel på Facebook.

CPM (Cost Per Mile/Thousand)

Dette handler kort og godt om hva du betaler per 1000 visning på din digitale annonse. Dette kan for eksempel være hvor mye du betaler for hver gang bannerannonsen din har blitt vist 1000 ganger. Prisen varierer etter hvor annonsen din dukker opp, men vanligvis varierer CPM fra rundt 20,- til 200,-

CR (Conversion Rate)

Handler om prosenten som utfører den handlingen du har satt som mål på en nettside eller lignende. Hvis for eksempel du har 1000 besøkende på nettsiden din og 80 fylte ut et skjema (her er altså målet ditt å få folk til å fylle ut et skjema), så vil konverteringsraten (CR) være:

  • 80 / 1000 * 100 = 8%

Konverteringsraten er så klart noe vi ønsker å ha så høy som mulig prosent på.

CTR (Click Through Rate)

Klikkfrekvensen (CTR) forteller oss hvor mange av de som ser på treffet ditt, som faktisk klikker på det. Dette sier noe om hvor bra akkurat ditt treff presterer i forhold til de andre treffene som dukker opp.

KPI (Key Performance Indicator)

KPI (resultatindikator på norsk) er et komplekst og omfattende begrep (iallfall for meg). I korte trekk blir KPI brukt som en måleenhet som hele tiden indikerer om vi er på vei til å nå bedriftens overordnede mål og strategier.

ROI (Return On Investment)

Innenfor digital markedsføring handler ROI om å måle hvor god avkastning de ulike aktivitetene man gjør gir. Dette kan for eksempel være å måle fortjenesten vi får på AdWords, altså hvor mye fortjeneste vi får i forhold til investeringen.

SEM (Search Engine Marketing)

SEM handler om betalt søk. Det handler om som i SEO å bli synlig for produkter og tjenester, men med SEM koster det penger. Dette kan for eksempel være i forbindelse med Google AdWords, hvor du setter opp kampanjer der man kan velge hvor mye budsjett du skal bruke. Dette vil resultere i at man vil komme øverst i søkeresultatet på Google, også kalt det uorganiske søket.

Et hav av begreper og kompleksitet

Dette er bare en liten forklaring på hva disse begrepene innebærer. Skal man få en bedre forståelse, må man sette seg dypere inn i begrepene og hvordan de fungerer i praksis. Uansett har du nå kanskje fått litt mer forståelse av noen begreper, eller om du bare har fått en bekreftelse på det du allerede vet.


Les om beskrivelse på flere forkortelser her